ក្រុមហ៊ុន Jiangsu Shuangyang Medical Instrument Co. , Ltd ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ២០០១ ដែលមានផ្ទៃក្រឡា ១៨,០០០ ម ២ រួមទាំងផ្ទៃដីជាង ១៥,០០០ ម ២ ។ ដើមទុនចុះបញ្ជីរបស់ខ្លួនឈានដល់ ២០ លានយន់។ ក្នុងនាមជាសហគ្រាសជាតិដែលឧទ្ទិសដល់ការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍន៍ការផលិតការលក់និងសេវាកម្មនៃការវះកាត់កែសម្ផស្សយើងទទួលបានប៉ាតង់ជាតិជាច្រើន។

អាន​បន្ថែម